Straytest ontvangt AEO certificering

Laatst bijgewerkt: 12 April 2013 om 09:37 uur

In 2010 zijn wij door de douane gecertificeerd als Authorised Economic Operator (AEO), voor zowel douanevereenvoudigingen als veiligheid. Dit betekent voor u als klant dat uw goederen met de grootst mogelijke zorg en discretie zullen worden behandeld.

Concept

In het AEO-concept gaat het om de waarborgen in de hele logistieke keten voor een veilig goederenverkeer. Het uitgangspunt is een evaluatie van de waarborgen en veiligheidsprocedures in algemene zin, en niet langer de controle van individuele goederentransacties.

Het AEO-concept gaat uit van beveiliging van de hele supply-chain (ketenbenadering). Zo wordt van producent tot afnemer de goederenstroom in beeld gehouden. Buiten de EU zijn andere systemen van toepassing, die vergelijkbaar zijn met het AEO-concept. Vergelijking is mogelijk dankzij een door de Wereld Douane Organisatie
(WDO) ontwikkelde standaard.